Menu
Головна  
Викладачі
Методична робота
Навчальна діяльн.
Позаклачна діяльн.
Відгуки
 
 

Наша кафедра

З історії

Рік заснування школи:  1900 р.

Стоїть в обласному центрі патріарша школа, яка започаткувала своє існування з вересня 1900 року. Скільки тільки не прийшлось бачити їй: перша Імпералістична війна, події 30-х років, грізних 40-х (із школи в бій,а із бою в безсмертя пішло 47 випусників школи). Як і поранена людина, в 50-х загоювала свої рани, відбудовувалася після фашистської навали і знову приймала в свої обійми малюків. Пережила декілька змін громадсько-політичних формацій. Стоїть вона і зараз красуня. Історичний пам’ятник архітектури: надзвичайна будівля, де зодчим Артиновим було продумано все навіки, все для дітей: світлі теплі класи, величезні коридори з арками. Шкільне подвір’я уквітчане сріблястими ялинами, білокорими берізками, морем квітів – продовження паркового ансамблю міста.

Завітайте до школи. Ви почуєте відлуння дитячих голосів, першовересневих шкільних дзвінків і познайомитись  із чудовим колективом, який працює у стінах школи.
2003р. – реорганізована у навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів – гімназію № 2 м. Вінниці (гуманітарна гімназія)

Візитна картка Вінницької гімназії № 2

Кількість 5-8 гімназійних класів:

11

Вивчають англійську мову як основну іноземну мову та німецьку мову як другу іноземну мову:

11

Кількість профільних 10-11 класів з поглибленим вивченням англійської мови:

2

З них : вивчають німецьку мову як другу іноземну мову:

1


Кадрове та методичне забезпечення:

Кількість вчителів англійської мови:

11

Кількість вчителів німецької мови:

2

З них:

 

вчитель-методист

2

вчитель І кваліфікаційної категорії

2

вчитель ІІ кваліфікаційної категорії

4

закоханих в свою професію

13

середній вік вчителів кафедри

32


Спецкурс «Країнознавство» з 2007-2008 н.р. викладає волонтер із США Мішель Квал.


Девіз нашої роботи: “The best way to make the children good is to make them happy”  (Oscar Wilde)


Робота з обдарованими дітьми:

Кількість переможців міської олімпіади з англійської мови (2003-2008)

15

Кількість переможців міської олімпіади з німецької мови (2007-2008)

2

Кількість переможців міської альтернативної олімпіади з англійської мови (2005-2008)

6

Кількість переможців обласної олімпіади з англійської мови (2004-2008)

10

Кількість переможців молодіжної програми “FLEX” (2006-2008)

(Мельник В‘ячеслав, Орленко Інна)

2Науково -  методична проблема методоб’єднання:

«Формування позитивної мотивації в процесі вивчення іноземних мов в умовах реалізації інноваційного підходу до навчання з метою забезпечити продуктивно-творчої діяльності учнів.»


Вчителі кафедри задля забезпечення якісного рівня знань з іноземних мов, постійно працюють над удосконаленням методики викладання іноземних мов, використовують сучасні ефективні засоби і прийоми навчання, створюють свої власні творчі розробки, втілюючи їх у процесі навчання. Процес навчання усіх видів мовленнєвої діяльності підпорядкований у нашій гімназії основному принципу – принципу комунікативної спрямованості навчання, тому що його застосування наближає мовлення учнів на уроці до реального процесу спілкування.

Основною роботи кафедри іноземних мов з часу створення гімназії є робота над такими основними науково-методичними проблемами:

  1. Забезпечення комунікативно-орієнтованого навчання іноземних мов та розвиток комунікативної та соціокультурної компетенції учнів через активізацію навчальної та творчої діяльності вчителів та учнів на уроках та у позакласній роботі.
  2. Використання автентичних матеріалів, як один із додаткових ефективних засобів диверсифікації та інтенсифікації уроку іноземної мови з виробленням навиком та вмінь комунікативного мовлення, формування практичних навичок науково-технічного перекладу, ділового спілкування та застосування функціональної граматики в сучасній розмовній мові, що здійснюється через впровадження в навчальну практику спеціалізованих уроків та спецкурсів.
  3. Ефективне використання комп’ютерного обладнання та інтернету в навчальній та позакласній роботі, проектах; набір, верстку та роздрук власних навчальних та роздаткових матеріалів.

При кафедрі працює методично-практичний постійно діючий семінар «Сучасний вчитель англійської мови», в рамках якого створені динамічні творчі групи за рівнем викладання та за інтересами. Визначені відповідальні за роботу рівневих груп на паралелях. Основне завдання рівневих груп – вирішення методичних і навчальних питань і проблем у паралельних класах: планування уроків на паралелі, підбір і розробка навчальних програм і матеріалів, визначення стандартів і вимог тем тощо.

Групи за інтересами – це постійні творчі групи (І – вчителі початкової школи, ІІ – вчителі сер. та старшої шкіл), в яких вчителі працюють над однією з актуальних у процесі викладання іноземної мови методичною проблемою. Основне завдання в роботі груп за інтересами – розробка різноманітних дидактичних матеріалів з цієї проблеми на допомогу вчителям.

Для забезпечення належного рівня викладання іноземних мов сучасно обладнано 2 кабінети англійської мови та 1 кабінет німецької мови з необхідними методичним та роздатковим матеріалами. Зусиллями вчителів кафедри створено ресурсно- методичний центр, фонотеку, відеотеку.

Jokes

Teacher: Randy, if you put your hand in one pants pocket and found 75 cents, then you put your other hand in your other pants pocket and found 50 cents, what would you have?
Randy: I'd have somebody else's pants on!

Корисні web-ресурси

Mетоди та способи викладання англійської мови
Викладання англійської мови: методика викладання, граматика, лексика...
Гарний помічник у вивченні граматики, лексики.
Сайт надає унікальну можливість вивчення граматики й лексики на текстах пісень.
Тут можна знайти матеріал для навчання усного мовлення.
Розробки уроків, сценарії позакласних заходів, статті на методичні теми.
Матеріали для вивчення англійської мови як другої іноземної. (дидактичні матеріали, ігри, тести і т.д.)
Матеріали для вивчення німецької мови. (дидактичні матеріали, ігри, тести і т.д.)
Розробки уроків, сценарії позакласних заходів, статті на методичні теми.
Безкоштовна англійська енциклопедія поділиться своїми знаннями.
Розробки уроків, сценарії позакласних заходів, статті на методичні теми, приклади дидактичних матеріалів.
Безкоштовні зразки сигнальних карток, завдань по темах, ігор, головоломок.